Politisk beslutningsproces

Politisk beslutningsproces

Proces for behandling af forslag til ændret skolestruktur

BSU drøfter sammenlægningsscenarierne med skolebestyrelserne (17-18.06.19)
BSU inviterer til forældre- og borgermøder (august 2019)
Økonomiudvalget behandler indstilling fra Børne- og Skoleudvalget (23.10.19)
Udpegning af skoleledere (november 2019)
BSU behandler forslag om styrket skoleledelse, styrket udskoling, styrket elevinddragelse (nov. 19-feb. 20)