Spring til indhold

Politiske beslutninger

Politiske beslutninger

Note bog

Styrket udskoling i Rudersdal Kommune

Læs her hvordan der arbejdes med en stykret udskoling i Rudersdal Kommune.

Her kan du finde centrale dokumenter om arbejdet med en ændret skolestruktur

Strukturudvalg 17 4

Læs mere om skolestrukturudvalgets anbefalinger

Skolestrukturudvalget overleverede sine anbefalinger vedr. en ændret skolestruktur den 26. marts 2019. Her kan du læse om anbefalingerne.

synlig læring

Læs mere om arbejdet med en styrket udskoling

Skolernes arbejde med styrket udskoling vil blive igangsat i skoleåret 2020/2021. Tilgangen og indsatserne på den enkelte skole vil ske ud fra hvad skolerne og deres bestyrelser vurderer er hensigtsmæssigt. I nedenstående dokumenter kan du læse om de overordnede rammer for arbejdet med en styrket udskoling.

Film om Styrket Udskoling​

Link til Motiverende læringsmiljøer i praksis​

Tekst

Læs mere om masterplansarbejdet

Børne- og skoleudvalget principgodkendte et kommissorium for en masterplan for udviklingen af skolernes fysiske rammer på deres møde i maj 2020. Her kan du læse om indholdet i kommissoriet. 

elever

Læs mere om øget elevinvolvering

Arbejdet med øget elevinvolvering har indtil videre afstedkommet dannelsen af et fælles elevråd i Rudersdal Kommune. Læs om fælleselevrådets vedtægter her.

Proces for behandling af forslag til ændret skolestruktur