Spring til indhold

Aktuel statusundersøgelse

Kommunalbestyrelsen har igangsat en statusundersøgelse af det samlede skolevæsen. Undersøgelsen fokuserer på børn, medarbejdere, forældre og ledelser.

Læs mere her

Læring - hvad og hvordan?

Rudersdal Kommune har høje ambitioner for alle børn og unges læring, trivsel og sundhed. De skal lære så meget, de kan, trives og deltage aktivt i fællesskaber og have en sund, aktiv hverdag.

Læs mere her

Innovative læringsmiljøer

Rudersdal Kommune udvikler skolernes fysiske rammer i udskolingen, så de støtter op om varierede undervisningsformer.

Læs mere her