Spring til indhold

Kommunalbestyrelsen godkender ny skolestruktur

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune godkendte onsdag den 30. oktober forslaget om en ny skolestruktur. Forslaget blev vedtaget med Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstres stemmer. Lokallisten, Liberal Alliance, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti stemte alle imod.

Med forslaget bliver disse skoler nedlagt som selvstændige skoler og lagt sammen til én skole med to matrikler, ét skoledistrikt og én skolebestyrelse – med virkning fra den 1. august 2020:

  • Vangeboskolen og Nærum Skole
  • Dronninggårdskolen og Ny Holte Skole
  • Toftevangskolen og Bistrupskolen
  • Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen.

Det blev ligeledes godkendt:

  • At Ny Holte Skole og Skovlyskolens skoledistrikter ændres
  • At der etableres Sammenlægningsbestyrelser, Sammenlægnings-MED-udvalg og MED-udvalg på skoler med to matrikler
  • At Sammenlægningsbestyrelserne indstiller et nyt navn til den nye skole til Børne- og Skoleudvalgets senest i marts 2020, herunder om matrikelnavnene beholdes.

Borgmester Jens Ive siger: 

- Jeg er på børnenes, medarbejdernes og forældrenes vegne rigtig glad for, at vi får en robust, men skånsom ny skolestruktur i Rudersdal Kommune. Vi har brugt godt et år på grundigt og ordentligt at arbejde med at hjælpe vores skoler med fortsat at kunne levere nogle af landets bedste resultater.

Med beslutningen garanterer vi lokale skoletilbud tæt på alle. Skolerne får en bedre økonomi, og vi sikrer, at de ikke ”udhules indefra” af for mange klasser, men kan bruge pengene direkte på eleverne, så vi kan nå vores ambitiøse mål om læring og trivsel for alle.

Nu skal den nye struktur ud at leve, og vi skal hjælpe vores skoler og ledere med at komme godt fra start. Det har vi alle et fælles ansvar for. Vi skal respektere, at det tager tid og kræfter på skolerne. Jeg vil gerne love, at partierne bag beslutningen og forvaltningen vil gøre alt for at hjælpe skolerne godt fra start. Og så vil jeg gerne takke alle, der har arbejdet med og ydet bidrag til skoledebatten, som jo til tider har været noget intens.

Sammen med forslaget om ny skolestruktur blev kommunens budget for perioden 2020-23 også godkendt med Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstres stemmer. Der afsættes yderligere 69 mio. kroner til skoleområdet i budgetperioden, som blandt andet skal forbedre skolernes økonomi, fysiske rammer og understøtte selve strukturprocessen.