Spring til indhold

At lære at lære

Vi lever i en kompleks verden, hvor udviklingen går hurtigere og hurtigere. Hvor det vigtigste for skoleelever tidligere var at kunne regne, skrive og stave, er nutidens krav i langt højere grad evnen til omstilling og evnen til at tilegne sig ny viden, nye metoder og nye samspilsformer. Eleverne i Rudersdal Kommunes skoler skal derfor lære at lære.

Rudersdals skoler samarbejder med skolerne i Gladsaxe og Gentofte om implementering af synlig læring.
Projektet, der hedder ”Alle elever skal lære at lære mere”, er støttet af A.P. Møller Fonden.

Synlig læring

Hvordan hjælper vi eleverne til at lære at lære?