Spring til indhold

Børne- og ungepolitik

Rudersdal Kommune har en ambitiøs Børne- og ungepolitik. Den fungerer både som det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år og som et redskab, der udstikker værdier og retning for den sammenhængende indsats på hele børne- og ungeområdet.

Rudersdal Kommune har en ambitiøs Børne- og ungepolitik med høje politiske mål. Læring, sundhed og trivsel er de retningsgivende værdier, og det er udmøntet i tre politiske mål:

  1. At alle børn og unge skal lære mere og udfordres til at udvikle deres læringspotentiale bedst muligt.
  2. At alle børn og unge skal have en sundere og fysisk aktiv hverdag samt tilbringe mere tid i naturen.
  3. At alle børn og unge skal trives bedre, færre børn skal mistrives og alle skal være aktive deltagere i fællesskaber.

Se Børne- og ungepolitikken her​