Spring til indhold

Spørgsmål & svar

Hvad betyder det, at to skoler bliver sammenlagt? Få svar på det og meget andet i vores FAQ. Er der spørgsmål, som du ikke får svar på omkring dit barns skolegang, skal du kontakte skolen.

Få svar på spørgsmål om ny skolestruktur

Hvilke skoler skal sammenlægges?

Hvad betyder det, at to skoler bliver sammenlagt?

Er det ikke bare en spareøvelse?

Hvad er visionen for arbejdet med en ny skolestruktur?

Hvad ser Rudersdal Kommune som den optimale klassestørrelse, og hvad er belægget for det?

Hvordan og hvornår kan jeg få indflydelse på processen?

Vil eventuelle besparelser være øremærket skoleområdet?

Hvad hvis elevtallet stiger igen?

Skolestrukturforslagene vil give en højere klassekvotient. Vil det ikke gå ud over kvaliteten?

Vil det ikke gå ud over elevtrivslen med så store skoler?

Vil skolestrukturen ikke skabe dårligere vilkår for de svageste elever?

Vil Rudersdal Kommune ikke have vanskeligt ved at tiltrække børnefamilier med en ændret skolestruktur?

Kan man ikke finde besparelserne på andre områder i kommunen?

Er kommunalbestyrelsen parat til at investere for at få det fulde udbytte af den nye skolestruktur?

Hvad vil kommunen gøre for at undgå personaleflugt på grund af usikkerhed om fremtidens skole?

Hvad vil kommunen gøre for at undgå at forældre flytter deres børn til privatskoler?

Findes der andre muligheder/modeller end skolelukninger og –sammenlægninger?

Hvordan vil Rudersal Kommune i praksis frigive ressourcer fra ’mursten’ til at styrke skolen?

Hvorfor lytter Rudersdal Kommune ikke mere til de ansatte?