At lære at lære

Vi lever i en hyperkompleks verden, hvor udviklingen går hurtigere og hurtigere. Hvor det vigtigste for skoleelever tidligere var at kunne regne, skrive og stave så er nutidens krav i langt højere grad evnen til omstilling og evnen til at tilegne sig ny viden, nye metoder og nye samspilsformer. Eleverne i Rudersdal Kommunes skoler skal derfor lære at lære.

Rudersdals skoler har i samarbejde med skolerne i Gladsaxe og Gentofte arbejdet med Synlig Læring siden 2015. Projektet, der hedder ”Alle elever skal lære at lære mere”, er støttet af A.P. Møller Fonden. Du kan se mere om projektet og Synlig Læring på: www.alleeleverskallære.dk
 

Synlig læring

Hvad er læring?
Hvorfor synlig læring?
Hvad bygger Synlig Læring på?
For at hjælpe eleverne til at lære at lære arbejder vi med tydelige læringsmål, der hjælper dem til at vide, hvad deres næste skridt er hen mod målet. 
 

Sådan hjælper vi eleverne til at lære at lære

Læringsmål
Elevinvolvering
Feedback
Motivation
Læringsmodellen SOLO
Pitten
Hvad har jeg lært?