Folkeskolen i Rudersdal i dag

Folkeskolen i Rudersdal har et godt udgangspunkt. Men det solide grundlag er udfordret. Der er derfor behov for at se på en ny skolestruktur, for at vi kan skabe et stærkt fundament og en robust folkeskole, hvor eleverne blomstrer i deres skoletid og er bedst muligt rustede til tilværelsen efter folkeskolen.

Et godt udgangspunkt

Rudersdal Kommunes udgangspunkt er godt. Eleverne på skolerne klarer sig godt på alle parametre. Det skal de også, men Kommunalbestyrelsen vil gerne have at det høje niveau fastholdes og styrkes.

Skolerne har de seneste år arbejdet målrettet med at skabe en endnu bedre skole for eleverne og forbedre de rammer skolerne skaber for eleverne. Folkeskolen af i dag adskiller sig dermed – og skal adskille sig – fra den skole, vi selv mødte i vores egen skoletid. Skolen skal afspejle samtiden, men den skal frem for alt ruste eleverne til videre uddannelse og en verden i stadig forandring. 

I denne udvikling søger Rudersdal Kommune viden og erfaring både internationalt og nationalt og både i forskningsmiljøer og blandt praktikere. 

Behov for ændringer  

Selv om folkeskolen i Rudersdal Kommune har et stærkt udgangspunkt, så er vi også udfordret. Hvis vi vil kunne tilbyde eleverne motiverende læringsmiljøer, et bredt fagligt udbud og gode relationer samt stærke fællesskaber kræver det stabile og robuste klasser på alle niveauer. Derfor stræber vi efter at have mindst to og højeste fire spor med gennemsnitligt 24 elever på alle klassetrin og på alle skoler. Hvorfor? Fordi det sikrer den økonomi, som er en forudsætning for, at vi kan realisere ambitionerne for fremtidens folkeskole i Rudersdal Kommune og dermed imødekommer ønsket om en stærk og fagligt udfordrende folkeskole.  

Et nyt stærkt fundament

I efteråret 2018 nedsatte Kommunalbestyrelsen derfor et bredt sammensat opgaveudvalg (Skolestrukturudvalget), der den 26. marts 2019 afleverede ti anbefalinger til en styrket skolestruktur og bedre udskoling til Kommunalbestyrelsen. 

Du kan læse meget mere om udvalgets arbejde her: 

Indsigt og anbefalinger

Efterfølgende har Børne- og Skoleudvalget sammen med forvaltningen i Skoleområdet arbejdet på at konkretisere anbefalingerne til et forslag om ny skolestruktur, der er blevet sendt i høring 12. juni 2019.

Du kan læse mere om de fire forslag og den politiske aftale her:

Kommunalbestyrelsen godkender ny skolestruktur