Spring til indhold

Arbejdet i sammenlægningsbestyrelserne

Følg med sammenlægningsskolebestyrelsernes arbejde.

Sammenlægningsskolebestyrelsen består af medlemmerne fra de to matriklers skolebestyrelser. 

Sammenlægningsskolebestyrelsens opgave er at fastlægge principper for skolens virksomhed. Det rummer alt fra spørgsmål om økonomi og organisering til kultur og traditioner. 

Fx skal de tage stilling til skolens navn, lave indstilling til Børne- og Skoleudvalget i forhold til, hvilken matrikel udskolingen skal være på mm. Derudover skal sammenlægningsudvalget efter indstilling fra skolelederen forholde sig til budget, timeudbud mm. for det kommende skoleår i henhold til folkeskolelovens § 42.

Sammenlægningsskolebestyrelsen arbejder frem til 1. august 2020 og afløses af en fælles skolebestyrelse, der er på valg i maj 2020. 

 

Følg med i arbejdet i sammenlægningsskolebestyrelserne