Arbejdet i skolebestyrelserne

Følg med sammenlægningsudvalgenes arbejde, hvor repræsentanter fra de sammenlagte skolers skolebestyrelser skal tage stilling til skolens navn, lave indstilling til Børne- og Skoleudvalget i forhold til, hvilken matrikel udskolingen skal være på mm.

På de skoler, der nedlægges, og hvor der dannes en ny skole på 2 matrikler, nedsættes et sammenlægningsudvalg med repræsentanter fra begge skolers skolebestyrelser.

Sammenlægningsudvalget skal tage stilling til den nye skoles navn og oplyse forvaltningen om dette senest d. 1. marts 2020.

Derudover skal sammenlægningsudvalget efter indstilling fra skolelederen for den sammenlagte skole forholde sig til budget, timeudbud mm. for det kommende skoleår i henhold til folkeskolelovens § 42.

Sammenlægningsudvalget vil endvidere blive inddraget og hørt i forhold til beslutningen om, hvilken matrikel udskolingen skal samles på.

Der vil blive afholdt valg til de nye skolebestyrelser i maj måned 2020. Valget vi ske i henhold til de endelige retningslinjer i styrelsesvedtægten for sammensætningen af skolebestyrelsen på skoler med 2 matrikler.