Praktisk information til medarbejdere

Her kan du som medarbejder finde information og inspiration til hygiejne og adfærdsregler i skolen

 

Her kan I finde en række oplysninger I har brug for til at kunne skabe en god og tryg skoledag for eleverne under de gældende vilkår. Har I spørgmål, kan I skrive til:

Tine Keiser-Nielsen, Kommunallæge, TKN@rudersdal.dk
Annette Nordgård, Chef for Sundhedstjenesten, ANG@rudersdal.dk
Morten Kliim-Due, Chefkonsulent på Skoleområdet, mdu@rudersdal.dk

ikon

Materiale til skoler og fritidsordninger

Her kan I læse mere om den gravise kontrollerede genåbning af skoler og fritidsordninger og hvordan man som medarbejder bør forholde sig. 
Vejledning og materialer til genåbning af skoler og fritidsordninger​

Rudersdal vaske hænder sang​

Spørgsmål og svar

Hvordan håndteres personale i særlig risiko?
Hvem tilhører de særlige risikogrupper?
Hvis jeg eller en elev er nære kontakter til corona smittede?
Hvad skal jeg vide om håndhygiejne
Hvad er reglerne om afstand?
Hvornår er man syg?
Hvordan skal vi være sammen?
hvordan man skelner mellem høfeber/allergi og COVID-19?
Hvordan kan vi forebygge håndeksem hos børnene?