Spring til indhold

Praktisk information til medarbejdere

Her kan du som medarbejder finde information og inspiration til hygiejne og adfærdsregler i skolen

 

Her kan I finde en række oplysninger I har brug for til at kunne skabe en god og tryg skoledag for eleverne under de gældende vilkår. Har I spørgmål, kan I skrive til:

Tine Keiser-Nielsen, Kommunallæge, TKN@rudersdal.dk
Annette Nordgård, Chef for Sundhedstjenesten, ANG@rudersdal.dk
Morten Kliim-Due, Chefkonsulent på Skoleområdet, mdu@rudersdal.dk

Spørgsmål og svar

Hvordan håndteres personale i særlig risiko?

Hvem tilhører de særlige risikogrupper?

Hvis jeg eller en elev er nære kontakter til corona smittede?

Hvad skal jeg vide om håndhygiejne

Hvad er reglerne om afstand?

Hvornår er man syg?

Hvordan skal vi være sammen?

Hvordan man skelner mellem høfeber/allergi og COVID-19?

Hvordan kan vi forebygge håndeksem hos børnene?

Lejrskoler

Ekskursioner

Mundbind

Supplerende rengøring

Hvis nogen bliver syge på skolen

Flere tilfælde af Corona på samme tid (udbrud)

Læs mere her

Tilbage efter udlandsrejse

Hvad er reglerne om afstand?

Hvornår er man syg?

Hvis nogen bliver syge på skolen

Hvis en elev eller medarbejder er smittet

Hvordan kan SFO og fritidstilbud organiseres?