Spring til indhold

Fysiske læringsmiljøer

De fysiske læringsmiljøer skal give vores elever lyst til at forfølge deres nysgerrighed og motivation – både individuelt og sammen med kammeraterne. Rummene skal inspirere til kreativitet, kommunikation, kritisk tænkning, problemløsning og samarbejde. 

Masterplan for skolernes fysiske udvikling

Forud for beslutningen om en ændring af skolestrukturen i Rudersdal Kommune nedsatte Kommunalbestyrelsen et §17 stk. 4-udvalg for en styrket skolestruktur.

Udvalget anbefalede blandt andet udarbejdelsen af en Masterplan for skolernes fysiske udvikling.

Masterplanen er en langsigtet plan for renovering og udvikling af skolernes læringsmiljøer og fysiske rammer. Udviklingen af skolernes fysiske læringsmiljøer skal ske i forlængelse af Børne- og Ungepolitikken og de øvrige politiske mål for området, herunder målene for en Styrket udskoling.