Spring til indhold

Læring og trivsel for alle

Det handler om inklusion.

I Rudersdal Kommune ønsker vi, at almenundervisningen i skolerne skal tilgodese alle børns læring, trivsel og udvikling. Det vi også kender som inklusion.  Vi inkluderer, når eleven er en del af fællesskabet og har både kammeratlige og samarbejdsrelationer til andre elever – og navnlig føler sig som en del af fælleskabet.

Eleverne skal deltage aktivt og kunne påvirke og bidrage til fælleskabet. Inklusion er muligheder for at deltage i fællesskabet, og det er skolens kerneopgave at sikre, at alle børns forudsætninger bliver tilgodeset og at de har adgang til deltagelse i faglige og sociale fællesskaber i skolen.

Hvad er læring og trivsel for alle?